Page 40 - Gellin og Borgstrøm

Gellin & Borgstrøm
Gellin & Borgstrøm
Go to content
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Page 40

  Odense Folketeater 1943
Just Bidstrup.

Odense Folketeater er en helt overset dansk scene, som nok er værd at beskæftige sig med. Direktør var Lorentz Rasmussen, og han forstod at trække fine forestillinger til sit teater. Det er ikke muligt at finde litteratur eller fortegnelser over teatrets virksomhed, så det vil være et oplagt emne for et nærmere studium. Om sommeren spilledes altid revy og mange fine skuespillere trådte op på denne provinsscene, som lå smukt ned til Odense Å, hvor nogle af teaterbygningerne stadig kan ses.
Programmmet her er ikke dateret, men må stamme fra 1943. Lulu Ziegler er det store navn sammen med harmonikavirtuoserne Gellin og Borgstrøm.
Lulu Ziegler måtte af politiske grunde indstille sit virke i Lulu Ziegler-Kabaretten på Kgs. Nytorv i Grand Café, som lå på etagen over Hviids Vinstue. Hun måtte i 1943 sammen med sin mand Per Knutzon og børnene flygte til Sverige.
Herman Gellin havde, ved siden af sit samarbejde med Ernst Borgstrøm, en stor og blomstrende virksomhed med at arrangere provinstourneer.
Både Odense Folketeater og Herman Gellins virksomhed er et ufortjent glemt kapitel i dansk teater.Odense Folk Theatre is a completely overlooked Danish scene, which is probably worth dealing with. Director was Lorentz Rasmussen, and he knew how to draw fine performances to his theater. It is not possible to find literature or records of the theater company, so it will be an obvious subject for a closer study. In the summer there were always  revues and many fine actors/performers appeared  up this provincial stage, which was beautifully located  by the Odense River, where some of theater buildings can still be seen.
The Program here is not dated, but may come from 1943. Lulu Ziegler is the big name together with accordion virtuosos Gellin and Borgstrøm.

Lulu Ziegler for political reasons had to cease her activity in the Lulu Ziegler Cabaret at Kgs. Nytorv in Grand Café, which was located on the floor above Hviids Wine Bar. In 1943 she had to flee with her husband Per Knutzon and their children to Sweden.
Herman Gellin had, alongside his collaboration with Ernst Borgstrøm, a large and thriving business arranging tours in the province.
Both Odense Folk Theatre and Herman Gellins efforts is an undeservedly forgotten chapter in Danish theater.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
After the 2nd world war the music scene started to blossom again. As before the war, Cirkusrevyen remained a popular place to visit as it always feautured many of the most well known entertainers in Denmark.


The pictures below show some of the entertaines that Gellin & Borgstrøm worked with.

               Osvald Helmuth
              Ib Schønberg

                 Olga Svendsen

                 Ludvig Brandstrup
      Oscar Holst
               Lilian Harvey
      Ellen Jansø
            Ole Monty
          Liva Weel
             Elga Olga
    Valsø Holm
Preben Neergaard
Buster Larsen
Ernst Borgstrøm, Poul Bundgaard, Kai Kilian.
Damerne er ukendte.

Cirkusrevyen 1950
The last revue before Ernst Borgstrøm moved to Canada
Picture shows:
Ernst Borgstrøm, Bodil Steen og Preben Mahrt

Cirkusrevyen 1950
Den sidste revy før Ernst flyttede til Canada.

Billedet viser  Ernst Borgstrøm, Bodil steen og Preben Mahrt
            Ove Sopp
Ove Sopp
"Rødt og Hvidt" Marsch
Composed by Ernst Borgstrøm in 1945
Performed by Mark Roberts


Gellin and Borgstrøm celebrated at "Humørets Parade" their 30 years anniversary, and for this occasion they performed together again.
Gellin have in the past few years been Theater director with Ib Schønberg in Fælledrevyen. The house almost collapsed with enthusiasm over their popular program

Halloween Monday the "Save the Children" arranged a large car parade, and from the loudspeaker car you will hear this institutions new Halloween song recorded by the famous small children Sambo and Topsy. Here they are pictured in the recording studio where they are singing accompanied by accordion virtuoso Ernst Borgstrøm.

Summer Revue

Finally, there was the couple Melanie and Ernst Borgstrøm. Both are thoroughly musical. In "Chiribiribin" she revealed a well trained koleratura voice. And he, who for many years was Gellins inseparable accordion partner, has now further developed his viruouso grip.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Back to content