Page 42 - Gellin og Borgstrøm

Gellin & Borgstrøm
Gellin & Borgstrøm
Go to content
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Page 42

"Med Olsen I Paris"
Composed by Sven Gyldmark / Mogens Dam
Recorded 1950 on Polyphon label
Ernst Borgstrøm and his Musette orchestra
vocals by
Victor Cornelius
Just Bidstrup:Fra Cirkus Revyen 1950. Fra venstre: Ernst Borgstrøm, Bodil Steen og Preben Mahrt. Nummeret/visen hedder
"Olsen i Paris" ,de synger om en kendt rejsearrangør/filmmand "Olsen", der var kendt af alle i årene omkring 1950. Visen er indspillet på grammofonplade, men uden Ernst Borgstrøm, der ikke indspillede på plademærket TONO. Pladen har nummeret TONO Z 18078.

"Paa Den Anden Side Af Gaden"
Composed by M.Emer/J. Krogh
Ernst Borgstrøm with his musette ensemble.
Vocals by Victor Cornelius
Recorded 1950 on Polyphon Label

"Flyver Valsen"
Composed by S. Brandshot
Gellin & Borgstrøm with ensemble.
Vocals by
Valdemar Davids
Recorded 1951
Herman Gellin præsenterer:
                                                                         (Program courtesy of Leif Jensen)
En Munter Aften    

Letters between "Harmonikaspilleren" magazine and Victor Borge

Henning Bach (dengang redaktør af Harmonikaspilleren) havde skrevet et brev til Victor Borge, idet at han havde opstøvet, at Victor Borge havde optrådt i Skive sammen med  harmonikavituoserne Gellin og Borgstrøm.

Henning skrev:

Til Hr. Victor Borge,

Jeg ved ikke om mit ærinde nu også er noget De gider beskæftige dem med, men altså: intet vivet intet at vide. Jeg sidder som redaktør af tidskriftet " Harmonikaspilleren". Jeg ved (formoder) at harmonika nok ikke lige er noget for Dem, men altså, vi har gennem de meste af  '98 haft travlt med at støve noget op om Gellin og Borgstrøm. Jeg fik først rigtig "hul på bylden" da jeg kom i kontakt med Ernst Borgstrøms søn i Canada. Jeg har først for nyligt erfaret, at De rent faktisk har optrådt sammen med de to herrer, bl.a. i Skive. Jeg har i anden sammenhæng besøgt byhistorisk arkiv i Skive og der fandt jeg en plakat fra dengang i 1938. Nu kommer det så, monstro (sjovt ord) De har tid til skrive lidt til vort landsdækkende blad om dengang. Nogle sjove episoder eller anekdoter, jeg håber at De ikke tager min forespørgsel ilde op.
Og Tillykke med fødselsdagen


For Mr. Victor Borge,

I do not know if my request now is something that you would bother with, anyway: nothing ventured nothing to know. I sit as editor of the journal "Harmonikaspilleren (Accordion Player)". I know (assume) that the accordion was not exactly something to you, but you know, we have most of '98 have been busy dusting something up on Gellin and Borgstrøm. I got the first real "hole in the abscess" when I came in contact with Ernst Borgstrøm's son in Canada. I have only recently learned that you have actually appeared with the two men, in the city of Skive. I have on that subject visited the town history archive and there I found a poster from back in 1938. Now the quesstion is, if you have time to write a little to our national magazine about that time. Some funny episodes or anecdotes, and I hope you do not take my question the wrong way.
And Happy Birthday
Henning Bach


Victor Borge skrev:

Kære Henning Bach,

Tak for fødselsdagshilsen, som glædede mig meget, og for den CD, som jeg vill lytte til, når jeg finder tid.

Det morer mig meget, at De skulle helt til Skive for at finde ud af, at jeg har optrådt med Gellin og Borgstrøm, hvilket jeg gjorde på mange tourneer Danmark rundt.
Borgstrøm var virtuosen, Gellin arrangerede koncerterne og så dygtig ud, når de spillede.

På et tidspunkt forsvandt jeg fra scenen, medens de spillede den ene svære ouverture efter den anden. Imidlertid havde jeg anbragt mig, uset af publikum, i orkestergraven, vor jeg kylede op på scenen alle de løse gensatnde , jeg kunne finde, medens de tilsyneladende uanfægted forsatte dete påbegyndte musikværk. De morede sig begge og publikum var vilde af grin.
Med venlig hilsen


Dear Henning Bach,

Thanks for the birthday greeting, which I was very pleased, and for the CD, which I will listen to when I find time.

It amuses me greatly that you should go to Skive to find out that I have performed with Gellin and Borgstrøm, which I did on many tours around Denmark.
Borgstrøm was the virtuoso, Gellin organized concerts and looked  good  when they played.
At a given time I disappeared from the stage while they played one difficult overture after another. Meanwhile, I had placed myself, unseen by the audience, in the orchestra pit, from where I threw up on stage all the loose articles I could find, while apparently undisturbed, they continued the music they had started. They both enjoyed themselves and the crowd was wild with laughter.
Sincerely,
Victor Borge
Courtesy of Leif Jensen
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Back to content