Page 35 - Gellin og Borgstrøm

Gellin & Borgstrøm
Gellin & Borgstrøm
Go to content
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Page 35

Gellin & Borgstrøm 1932


Desværre slutter Gellin's udklipsalbum her, men deres karriere marcherer videre. Ved nu, havde Herman Gellin blevet en ekspert i at arrangere touneer, og fra 1930, var Gellin og Borgstrøm  konstant på farten, og bragte med sig  mange af de mest elskede forlystelses kunstnere i  Danmark. Nogle af de berømte navne på den tid var, Victor Borge, Osvald Helmuth, Liva Weel, Olga Svendsen, Ib Schønberg, og altid et dusin dansere.
Jeg kan bevidne deres konstante rejser, fordi, som et barn, så jeg sjældent  min far i vintermånederne på grund af de mange tourneer. Kun i sommermånederne, da han spillede i "Cirkusrevyen",  som kun var omkring 30 minutter fra vores hus i Gentofte , Danmark, så jeg ham. De optrådte der fra 1935 - 1941, og efter krigen 1948-1950.
Gellin & Borgstrøm 1932


Unfortunately the scrap book ends here, however, their career marches on. By now, Herman Gellin had become an expert in booking  tours, and throughout the 1930's they were constantly on the road, featuring many of the most beloved entertainers in Denmark. Some of the famous names of the time were, Victor Borge, Osvald Helmuth, Liva Weel, Olga Svendsen, Ib Schønberg, and always a dozen dancers.

I can attest to their constant travelling, because, as a child, I never saw my father in the winter months, only in the summer months, when he was playing in "Cirkusrevyen", which was only about 30 minutes from our house in Copenhagen, Denmark.  They performed there from 1935 - 1941, then after the war 1948-1950.

Cirkusrevyen 1935- 1939

"Cirkusrevyen" is located in Dyrehavsbakken, which is the world's oldest amusement park.  Since the original opening in 1583, nowadays, with 2.5-2.7 million visitors per year,  it has been Copenhagen's most popular recreation spot. Today, Dyrehavsbakken or "Bakken" as it is generally known as, is the prime example of genuine Danish popular culture. Cirkusrevyen plays every day of the week, except Sunday, normally begins in middle of May, and ends at the end of August.

Cirkusrevyen is actually performed in a large tent, with an identical seating plan to a regular circus with 1316 seats, stage, and changerooms for the entertainers.
  Over the years, the Circus Revue, which opened in 1935, has gladdened the heart of many a visitor to Bakken, and it is still going strong. . The concept was matured and implemented in collaboration with Oscar Holst, the director, Herman Gellin, Ernst Borgstrøm and Carl Petersson. In addition, and over the years that group secured the services of some of the best known entertainer at that time in Denmark. Personalities such  as Victor Borge, Ludvig Brandstrup, Carl Fischer, Olga Svendsen, Christian Arhoff og Elga Olga, Ib Schønberg all scored great successes both before and after the 2nd world war. In 1945 the telt was dismantled and erected in Copenhagen proper. The following year, the war over, it was erected again at the original location.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              The picture below shows a more recent look of Cirkusrevyen.
<><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

Resten af denne side indeholder meget materiale som jeg har fået frem til med hjælp af flere mennesker,  til hvem jeg er meget taknemlig:
Just Bidstrup, for hans altid venlige hjælp, råd og store viden om den danske teater verden.
Kresten Lindorff-Larsen for at arrangere et møde med Karen Lindorff-Larsen, datter af Eilert Lindorff-Larsen.
Karen Lindorff-Larsen som lånte mig mange dejlige programmer fra Nørrebro Teater og Cirkusrevyen  -- og bedst af alt, en Gellin og Borgstrøm indspildning af "Høstgildet", arrangeret af Eilert Lindorff-Larsen, med Lindorff-Larsens orkester.
Og til sidst, et sort knus til Henning Borgstrøm, som kopierede, scannede ,sorterede og fandt mange gode billeder og information. Uden hans hjælp ville denne hjemmeside  have været meget kortere og mindre informeret.The rest of this page contains much material whic I have obtained with the help of several people to whom I am very grateful:
Just Bidstrup, for his always friendly help, advise and huge knowledge of the danish teater world.
Kresten Lindorff-Larsen, who arranged to Karen Lindorff-Larsen, daughter of Eilert Lindorff-Larsen
Karen Lindorff-Larsen who lent me many wonderful programs from Nørrebro Theatre and Circus Revuen - and best of all, a Gellin and Borgstrøm indspildning of "Høstgildet", arr. By Eilert Lindorff-Larsen, with Lindorff-Larsen's orchestra.
And finally, a big hug to Henning Borgstrøm which copied, scanned, sorted and found many good pictures and information. Without his help would this website have been much shorter and less informative.


Cirkusrevyen 1935

Cirkusrevyen 1935 starred the most popular entertainers in Denmark. Among them were: Osvald Helmuth, Ludvig Brandstrup, Liva Weel, Oscar Holst, Gellin & Borgstrøm.

Osvald Helmuth (1894-1966) was a Danish stage and film actor and revue singer.
   His career began in Randers in 1913, and he later appeared in the Nørrebro Teater in Copenhagen. In 1929 he got his big break with the revue song " Ølhunden glammer" by Poul Henningsen.  He devoted himself for many years as revue singer and was  known as a dazzling show interpreter.
  Along with Oscar Holst he opened Cirkusrevyen in 1935 with stars like Liva Weel, Ludvig Brandstrup, Geliin & Borgstrøm. He was in Cirkusrevyen in four seasons 1935-38
In 1936 he appeared in his first film, Cirkusrevyen, a musical comedy in which he displayed his singing talents, directed by acclaimed directors Lau Lauritzen, Jr. and Alice O'Fredericks. This paved the way for a successful film career in the 1930s and 1940s.

Olga Svendsen (1883-1942) Actress and Revue singer
She starred in a number of silent films and achieved over the years great success in  revues, Danish film comedies and in Cirkusrevyen, where she performed until shortly before his death.

Liva Weel  (1897-1952)

Liva Weel  was a Danish singer and actress. She is listed in the book of The 20th century's 100 most important people in Denmark.

Liva Weel got her start at Odder Summer Theatre 1917 and got her breakthrough the year afte at the Scala in Copenhagen. The repertoire consisted of operettas and revues, where her large, fresh voice came into its own. Especially in the revue, she developed a phenomenal characterization capability combined with distinctive comic imagination, and she created a number of original characters, from spinster quick-witted mistress.
Poster of the first Cirkusrevy, 1935

Newspaper ad for Cirkusrevyen first ever performance, 1935
                      Cirkusrevyen 1936, with the entire cast in front of the telt.                                                                                Poster from 1936
                                                                                                                                                                                                                

    

                                                                                                                                                                                


                                                                                                                                                        


Cirkusrevyen er nomalt open gennem Maj til August måned. Efter den havde lukket i 1936 flyttede den in på Nørrebro Teater.
Nørrebro Teater åbnede i 1887.Cirkusrevyen is usually open through the months of May to August. After it had closed in 1936, it moved into  Nørrebro Teater., in Copenhagen
Nørrebro Teater opened in 1887

Billedet er før teatrets brand i 1931.


Picture before the Theater's fire in 1931
]Nørrebro Teater 1932 med ny facade.

Nørrebro Teater 1932 with a new front.
Nørrebro Teater 1936

Eilert Henning Lindorff-Larsen, kapelmester og komponist Han blev student i 1920 og tog organisteksamen fra Musikkonservatoriet i 1922 og var i en årrække fast organistvikar ved Københavns Domkirke. I 1925 havde han sin debutkoncert. Fra 1930 var han tilknyttet Det ny Teater, Casino, Dagmarteatret som teaterkapelmester og var dirigent i National-Scala og i Cirkusrevyen. Desuden har han ledet underholdningsorkestret i Danmarks Radio. Lindorff-Larsen komponerede orgelmusik, sange og orkestermusik og beskæftigede sig med musikken til balletterne "Irene Holm" og "Jomfrukilden". Han blev gift den 23. oktober 1925 i Frederiksberg Kirke med Esther Jacobine Rasmussen (29-12-1899). Efter skilsmisse i 1933 blev han den 15. februar 1934 gift på Københavns Rådhus med skuespillerinden Ellen Jansø. Senere blev han den 1. april 1951 gift med skuespillerinden Gerda Gilboe.

Arrangerede musikken for Cirkusrevyen som inkluderede nogle fine arrangementer for Gellin og Borgstrøm med orkester.
To blev senere indspillet på "His Master's Voice" i 1937 : "Zigeuner Fantasie" og "Høstgildet". Begge stykker kan høres på denne side.


Eilert Henning Lindorff-Larsen, orchestra leader/conductor and composer He graduated in 1920 and took organist graduated from the Music Academy in 1922 and was for years  organist  at Copenhagen Cathedral. In 1925 he had his debut concert. From 1930 he was assigned to the New Theatre, Casino, Dagmarteatret as a theater conductor and was conductor of the National-Scala and Cirkusrevyen. In addition, he has led the entertainment orchestra in Danmarks Radio. Lindorff-Larsen composed organ music, songs and orchestral music and dealing with the music for ballets "Irene Holm" and "The Virgin Spring". He married October 23, 1925 in Frederiksberg Church with Esther Jacobine Rasmussen (29-12-1899). After the divorce in 1933, he was 15 February 1934 married at City Hall with the actress Ellen Jansø. Later he was 1 April 1951 married to actress Gerda Gilboe.

Arranged music for Cirkusrevyen which included some fine arrangements for Gellin and Borgstrøm with orchestra.
Two were later recorded in "His Master's Voice" in 1937: "Zigeuner Fantasie" and "Harvest Feast". Both pieces can be heard on this page. on this page.

" Zigeuner Fantasie" part 1 & 2
Arranged by Lindorff-Larsen
Recorded 1936 by
Gellin & Borgstrøm
with the Lindorff-Larsen orchestra
"Høstgildet" Part 1

Arranged by Eilert Lindorff-Larsen
Gellin & Borgstrom
Lindorff-Larsen Orchestra
Høstgildet Part 2
Arranged by Eilert Lindorff-Larsen
Gellin & Borgstrom
Lindorff-Larsen Orchestra
Cirkusrevyen 1937.  
 Picture courtesy of Poul-Erik Pløhn
A poster offering a 20% discount on the showtickets if double train ticket is purchased.
Notice that the same poster appears in front of the telt in the picture above.
Nørrebro Teater 1937
Nørrebro Teater 1938
Cirkusrevyen 1939

Herman Gellin
Eilert Lindorff-Larsen
Willy Kierulf

Ernst Borgstrøm
Hans Kaufmann
Børge Rosenbaum som Komponisten
Børge Rosenbaum (Victor Borge) as the composer
Selection
Performer
Guest
Label/Year
En Skærgaardsd TøsG & B Nyhedkvintetten
HMV 1933
Fløjtevalsen
G & B Nyhedkvintetten
Axel BoesenHMV 1933
Hos Mor Derhjemme I Kerteminde
G & B Nyhedkvintetten

HMV 1933
Lyttervalsen 1933
G & B Nyhedkvintetten
Hans W. peterdenHMV 1933
Oh, Hvor Det Kribler Og Krabler
G & B Nyhedkvintetten

HMV 1933
Op Og Se Piger Paa Kajen
G & B Nyhedkvintetten
Axel BoesenHMV 1933
Ruder Es
G & B Nyhedkvintetten

HMV 1933
Tømmermændenes Vagtparade
G & B Nyhedkvintetten
Helge RungwaldHMV 1933
Tretur
G & B Nyhedkvintetten

HMV 1933
En Sommerkveld Paa Øia
G & B Nyhedkvintetten
Olsen og Co.HMV 1933
Saa Til Søs   Del 1
G & B Nyhedkvintetten
Axel BoesenHMV 1933
Saa Til Søs  Del 2
G & B Nyhedkvintetten
Axel BoesenHMV 1933
Flaadens Pige
G & B Nyhedkvintetten
Olga SvendsenHMV 1934
Jeg Har En Ven
G & B Nyhedkvintetten
Olga SvendsenHMV 1934
Lønstrup Valsen
G & B Nyhedkvintetten
Olga SvendsenHMV 1934
Mazurkavals
G & B Nyhedkvintetten
Olga SvendsenHMV 1934
Cirkusmarsch Fra Bakkerevyen
G & B Nyhedkvintetten
Olga SvendsenHMV 1935
Der Er Kun En
G & B Nyhedkvintetten
Herman LisbergHMV 1935
Der Gaar En Sømand I Land
G & B Nyhedkvintetten
Schiøler Linck - Osvald HelmutHMV 1935
Der Var Suserne Fra Kalleboderne
G & B Nyhedkvintetten
Olga SvendsenHMV 1935
En Smule Syng Sang
G & B Nyhedkvintetten
Fyttaarnet og BivognenHMV 1935
I Kongelunden
G & B Nyhedkvintetten

HMV 1935
Kidnapper potpourri
G & B Nyhedkvintetten
Victor CorneliusHMV 1935
Og Saa Er Der Bal Bagefter
G & B Nyhedkvintetten

HMV 1935
Tillykke  Tillykke  Tillykke
G & B Nyhedkvintetten
Olga SvendsenHMV 1935
Tillykke  Tillykke  Tillykke
G & B Nyhedkvintetten
Osvald HelmuthHMV 1935
Vil Du Ha Mig
G & B Nyhedkvintetten
Olga SvendsenHMV 1935
Vil Du Være Min Mand
G & B Nyhedkvintetten
Olga Svendsen - Schiøler LinckHMV 1935
Flaadens Pige

(Erik Fiehn)
Gellin og Borgstrøm
Nyhedskvintetten
Vocalist - Olga Svendsen
Recorded 1934
HMV Label
"Tillykke-Tillykke-Tillykke"

Kronprinsvalsen
(Stentoft)
Gellin og Borgstrøm
Vocalist - Olga Svendsen
Recorded 1935
Columbia Label
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Back to content